Een nieuwe consultatie toevoegen

Om een consultatie toe te voegen, klikt u op “Consultatie” in het menu, en vervolgens op “Creëer consultatie”

Consultatie toevoegen #

Paard #

U kunt nu een paard selecteren. Mist u een paard in de lijst? Klik dan op “Nieuwe toevoegen”. U krijgt nu een pop-up waarop u de gegevens van het nieuwe paard kunt invullen.

Klant #

Van zodra u een paard selecteert, vult Re-proVet automatisch de klant in, die gekoppeld is aan het paard. Indien gewenst kunt u de klant voor deze consultatie overschrijven, door een andere naam te selecteren.

Datum #

Standaard vult Re-proVet hier de datum van vandaag in. U kunt deze datum uiteraard overschrijven. De correcte datumnotatie is dd-mm-jjjj oftwel dag-maand-jaar.

Tijd #

Standaard vult Re-proVet hier de tijd in dat u op de knop “Creëer Consultatie” hebt gedrukt. U kunt deze tijd uiteraard overschrijven. De tijd van een consultatie wordt onder andere gebruikt om bepaalde behandelingen af te vinken, omdat bepaalde medicatie bijvoorbeeld in een bepaald tijdsblok toegediend dient te worden. De correcte tijdsnotatie is hh-mm, oftewel 24-uur – minuten.

Hengstoptie 1 #

Hier kunt u de hengst ingeven die de eerste optie is voor de klant. Of met andere woorden, de hengst waar de klant het liefst van wilt laten dekken. Uiteraard is dit veld niet verplicht, zodat u het bij een niet-reproductie consultatie niet hoeft in te vullen.

Hengstoptie 2 #

r kunt u de hengst ingeven die de tweede optie is voor de klant. Stel dat om een of andere reden de hengst van eerste keuze niet beschikbaar is, dan weet u als dierenarts al meteen wat er als alternatief gekozen moet worden. Uiteraard is dit veld niet verplicht, zodat u het bij een niet-reproductie consultatie niet hoeft in te vullen.

Sperma Type #

Sommige hengsten zijn zowel via vers als diepvries te krijgen. Via dit veld kunt u gemakkelijk aangeven welk spermatype de voorkeur heeft.

Embryocentrum #

Indien de klant graag een embryospoeling wilt uitvoeren, dan kunt u hier aanduiden naar welk embryocentrum het embryo verzonden dient te worden. Mist er hier een centrum? Dan kunt u via de knop “Nieuwe toevoegen” altijd nog een centrum toevoegen. U kunt ten alle tijden ook embryocentra toevoegen via de knop Inkopen > Leveranciers.

Stalling/Locatie #

De meeste dierenartsen maken gebruik van verschillende tarieven, bijv. voor merries met veulens, merries zonder veulens en/of merries die enkel op de wei vertoeven. In dit veld kunt u het tarief selecteren, alsook een nieuw tarief aanmaken via de knop “Nieuwe toevoegen”.

Locatie notities #

Naast het aanduiden van de stalling, is er ook een notitie veld. In welke wei staat de merrie bijvoorbeeld? Of in welke stal is hij gestald? Dat kunt u hier verduidelijken.

Voorbije 3 consultaties #

Van zodra u de naam van een paard heeft geselecteerd, zult u details zien over de laatste 3 consultaties die u bij dit paard heeft uitgevoerd.

Consultatie-info #

Onder de voorbije 3 consultaties ziet u terug een tabel verschijnen. De hoofding van deze tabel bestaat uit “Acties”, “Naam”, “Hoeveelheid” en “Beschrijving”. Door op de groene plus te drukken kunt u de naam van een behandeling, medicatie of sperma invoeren. Indien u kiest voor een reproductiebehandeling, dan zult u zien dat er een pop-up opent. In deze pop-up kunt u gegevens invullen over het linkerovarium, het rechteroverium, de uterus, de cervix, de hengstigheid en zelfs nog eventuele opmerkingen. Na het invullen hiervan klikt u op OK. U kunt nu de hoeveelheid invullen, stel bijvoorbeeld dat u twee rietjes sperma koppelt aan deze behandeling, dan zou u als hoeveelheid 2 kunnen invullen. Bij beschrijving kunt u extra informatie toevoegen over de behandeling, medicatie of het sperma sperma. Deze beschrijving wordt later in het overzicht van het paardenprofiel getoond. Door op de groene plus te drukken kunt u meerdere behandelingen, medicatie en/of sperma koppelen aan één behandeling.

Categorie #

U kunt aan een consultatie ook een categorie toekennen. Dit is niet verplicht, maar het kan wel interessant zijn, indien u bijvoorbeeld op het einde van het jaar een overzicht wilt van alle consultaties van een bepaalde categorie.

Terugkerende #

Met het vakje terugkerende kunt u aanduiden dat deze consultatie herhaald dient te worden. Stel bijvoorbeeld dat u als behandeling “Vaccinatie Influenza” ingeeft. U zou nu “Terugkerende” op “Aangepast” kunnen zetten, en het volgende veld op 1, dan maanden en dan 6 invullen. Dat betekent dat er nu nog 1 volgende consultatie wordt ingeboekt over 6 maanden voor “Vaccinatie Influenza”.

Drachtig #

Met de knop Drachtig “Ja/Nee” kunt u aangeven of de merrie drachtig werd gescand of niet. Deze data wordt later gebruikt in de rapportering.

Start Cyclus #

Met de knop Start Cyclus “Ja/Nee” kunt u aangeven of de merrie aan het begin van de cyclus staat of niet. Op die manier kunt u op het paardenprofiel visueel de verschillende cycli onderscheiden.

Einde Cyclus #

Met de knop Einde Cyclus “Ja/Nee” kunt u aangeven of de merrie aan het einde van haar cyclus staat of niet. Op die manier kunt u op het paardenprofiel visueel de verschillende cycli onderscheiden.

Bijlage #

U kunt aan een consultatie altijd een bijlage toevoegen. Bijvoorbeeld een uitslag van een onderzoek, of een andere foto of document.

Datum Volgende Behandeling #

Met dit veld kunt u het paard inplannen voor een volgende behandeling op de kalender. Stel bijvoorbeeld dat het paard over 6 maanden gevaccineerd moet worden, dan kunt u hier de volgende datum noteren. Het paard komt dan in de kalender op die dag te staan bij behandelingen. Als u geen datum invult voor de volgende behandeling, maar wel een volgende behandeling aanduidt, dan wordt deze automatisch één dag later ingepland.

Volgende Behandeling #

In het vorige veld heeft u ingegeven op welke datum de volgende behandeling moet plaatsvinden, terwijl u op dit veld kunt aanduiden wat de volgende behandeling is. Deze informatie wordt ook op de kalender getoond.

Tijd volgende behandeling #

Standaard wordt een volgende behandeling in een tijdslot op de kalender geplaatst, maar het kan zijn dat u wilt kiezen om een exact tijdstip af te spreken met de klant in plaats van een tijdslot. Dat kunt u doen door hier een uur en minuut in te vullen

Tijdslot volgende behandeling #

Nadat u een volgende behandeling heeft geselecteerd wordt hier standaard het tijdslot ingevuld dat aan deze volgende behandeling is gekoppeld. Indien er nog geen tijdslot aan is gekoppeld dan kunt u hier aangeven in welk tijdsvak van de kalender deze behandeling getoond dient te worden.

Notities #

Per consultatie kunt u notities invoeren. Deze worden getoond op het paardenprofiel. Dit zijn dus geen notities die behandelingsspecifiek zijn (die vult u in in het vak beschrijving bij de behandeling) maar eerder algemene notities die u graag wilt noteren.

Kleur #

Sommige dierenartsen werken met een bepaalde kleurcode. In dit vakje kunt u op het kruisje klikken en vervolgens een kleur selecteren. Vergeet niet op OK te klikken na het aanduiden van de kleur, anders wordt uw selectie niet onthouden.

Save #

After you have entered this information, you can then choose:  

  • Opslaan (hiermee slaat u de consultatie op)
  • Opslaan + Check In (Als u de consultatie wilt opslaan maar het paard ook bij u op stal wilt inchecken) 

Powered by BetterDocs